Memòries anuals

Aquí vos podreu davallar els informes anuals de comptes de la Fundació.

Memòria 2017

Memòria de l’any 2017

Descarregar

Memòria 2016

Memòria de l’any 2016

Descarregar

Memòria 2015

Memòria de l’any 2015

Descarregar

Memòria 2014

Memòria de l’any 2014

Descarregar

Memòria 2013

Memòria de l’any 2013

Descarregar

Memòria 2012

Memòria de l’any 2012

Descarregar

Memòria 2011

Memòria de l’any 2011

Descarregar

Memòria 2010

Memòria de l’any 2010

Descarregar