Concertam el servei d’atenció tutelar amb la Conselleria de Serveis Socials

text del concert