Memòries anuals

Aquí vos podreu davallar els informes anuals de comptes de la Fundació.

Memòria 2022

Memòria de l’any 2022

Memòria 2021

Memòria de l’any 2021

Memòria 2020

Memòria de l’any 2020

Memòria 2019

Memòria de l’any 2019

Memòria 2018

Memòria de l’any 2018

Memòria 2017

Memòria de l’any 2017

Memòria 2016

Memòria de l’any 2016

Memòria 2015

Memòria de l’any 2015

Memòria 2014

Memòria de l’any 2014

Memòria 2013

Memòria de l’any 2013

Memòria 2012

Memòria de l’any 2012

Memòria 2011

Memòria de l’any 2011

Memòria 2010

Memòria de l’any 2010