Sessió de supervisió externa del servei d’atenció tutelar

amb Aurora Amador