Subvenció d’Estalvi Ètic de Caixa de Colonya

La subvenció es de 900 €, que es destinaran a cobrir en part els costos de l’acreditació de qualitat ISO 9001:2015. Agraïm el compromís d’Estalvi Ètic amb el Tercer Sector d’acció social.