El servei d’atenció tutelar de la Fundació obté la certificació de qualitat ISO9001:2015

Bureau-Veritas ha duit a terme l’auditoria externa de qualitat el mes de desembre passat. El sistema de gestió de qualitat es va posar en marxa el gener de 2018, i el 31 de gener de 2019 ha obtingut l’acreditació corresponent.