Les 40 places concertades del servei d’atenció tutelar ja estan cobertes

A finals de novembre vam arribar als 40 usuaris del Servei d’Atenció Tutelar, que és la xifra de places concertades amb l’Administració. En previsió d’aquest fet vam sol.licitar una nova ampliació de 10 places el 5 de novembre. De tota manera, la posada en marxa de la nova fundació tutelar pública implicarà una ralentització del procés de creixement, i ens permetrà consolidar la nostra organització.