El projecte de voluntariat amb suport s’amplia

El projecte de voluntariat amb suport, que vam posar en marxa el 2018 amb el suport de la Conselleria de Serveis Socials, a través de les subvencions del 0,7 de l’IRPF, s’ha renovat pels propers dos anys, amb un plantejament més ampli. La idea és poder reforçar l’atenció que ofereix la Fundació, tant als usuaris del servei d’atenció tutelar, com als del servei d’acompanyament i pretutela, que són persones amb TMG per a qui les mesures judicials poden resultar excessives, però que necessiten suports puntuals.