La Fundación Barceló renova el suport a la nostra fundació pel 2019

conveni signat 2019