La Conselleria de Serveis Socials amplia el concert fins les 50 places

El servei d’atenció tutelar, a partir de juliol, tendrà concertades totes les places autoritzades.

03. Ampliació Formalització concert Fund Tutelar Demà 2019-2021