L’Obra Social de la Caixa aprova una ajuda de 5.000 € al nostre projecte “Can Demà”

El projecte pretén cmplementar l’atenció tutelar amb un poc de suport a la vivenda. S’articula sobre 3 eixos:

i) Llogar vivendes per destinar-les als nostres usuaris, per garantir d’aquesta manera el seu dret a la vivenda, a un preu assequible; el projecte ens permetrà que cada usuari contribueixi al cost d’acord amb la seva capacitat econòmica, i assegurar els subministraments bàsics, així com les millores necessàries per una vivenda digna.

ii) Promoure l’autonomia personal per les activitats de la vida diària: higiene personal, roba, neteja del pis, compres i alimentació, medicació, seguiments mèdics, altres compromisos.

iii) Oferir suport psicosocial i socioeducatiu als residents.

Actualment la Fundació gestiona 4 vivendes, amb 12 usuaris: 3 llogades directament per la fundació i 1 propietat de dos usuaris-residents.

Obra Social La Caixa