Assumim la curatela de persones amb trastorn greu

Assumim la curatela de persones, si un jutge ho considera convinent.