Benvinguts a la Fundació Tutelar Demà

Hem creat la Fundació un grup de familiars i professionals, conscients de la necessitat d’aquest servei especialitzat, l’any 2010. El número en el Registre Únic de Fundacions és el 287, amb CIF G5676124. Volem servir tant als malalts mentals que necessitin un tutor, a criteri del jutge, o una assistència acurada per millorar la seva qualitat de vida, com a les seves famílies, que volen assegurar el dia de demà del seu familiar i trobar maneres per a la seva integració social. Per això:

  • Assumim la tutela o curatela de persones amb malaltia mental crònica, si un jutge ho considera convinent.
  • Ens ocupam del benestar dels nostres usuaris, assegurant les seues necessitats bàsiques i procurant la seua integració social.
  • Treballam per la defensa dels drets dels malalts mentals.
  • Exercim les accions judicials necessàries per defensar-los.
  • Col·laboram amb altres entitats que també cerquen millorar l’atenció als malalts mentals.
  • Sensibilitzam les administracions públiques i la societat en general, sobre les necessitats dels malalts mentals.
  • Assessoram les famílies sobre les alternatives legals disponibles i sobre les opcions que tenen per cercar lo millor pel seu familiar.