Autoritzada l’ampliació del servei d’atenció tutelar fins les 75 places

La fundació començarà a atendre persones de Menorca