Els comptes de la fundació corresponents a 2020, auditats

Moyà Auditoria ha auditat els comptes de la Fundació de 2020. Publicam el seu Informe d’Auditoria.