Una ajuda del Programa d’Acció Social de Fundació La Caixa permetrà connectar una vivenda al clavegueram d’emaya

Una ajuda de 2.000€ de Fundació La Caixa ens permetrà fer front al cost de la connexió al clavegueram d’emaya d’una casa que gestionam a Son Sardina, que es troba en sòl rústic. Dedicam la casa a persones amb patologia dual, ja que no hi ha cap recurs públic per aquest perfil. La casa és propietat d’una família, els 3 membres de la qual curatelam.