La Fundació Sa Nostra entrega les ajudes a projectes socials a entitats del sector tercer

Enguany vam demanar la subvenció per poder ajudar als beneficiaris de la fundació amb ingressos inferiors als 700€ al mes (uns 45) a fer front a l’increment del lloguer, de les factures d’electricitat i del cost de l’alimentació, a través d’ajudes econòmiques individuals. A la vista de la quantia concedida, 2.500€, prioritzarem els 20 amb una situació econòmica més difícil.

https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/pstrongacte-de-rstrongstrong-stylecolor-inherit-font-family-inheriteconeixement-de-les-entitats-que-participen-en-la-convocatria-dacci-social-de-caixabank-i-la-fundaci-sa-nostrastrongp0