El Departament de Benestar Social del Consell de Menorca concedeix una subvenció de 45.700€ al projecte “Orientació i atenció personalitzada a persones amb mesures legals de suport”

En el segon any d’activitat a Menorca, hem atès 35 consultes i derivacions, 19 de serveis socials, 14 de famílies i 2 dels propis interessats. Hem obert un pis a Ferreries, per joves en necessitat d’emancipació, i hem posat en marxa un servei de suport a l’autonomia a la llar. A final de 2022 teníem 14 curateles i estaven en procés 9 més, que es completaran dins 2023. L’equip de la Fundació ha arribat a sis persones a final d’any, gràcies a aquest suport del Consell.