La resolució definitiva de les subvencions a càrrec del 0,7% de l’irpf ens atorga 27.567€ per dur endavant les activitats complementàries del servei d’atenció tutelar, que es centren principalment en el programa de vivenda compartida que oferim

La fundació gestiona actualment 7 pisos, 6 de Palma i un a Menorca, que ofereix vivenda digna a un preu molt menor que el de mercat, a 21 persones. Altres activitats complementàries són: un programa de voluntariat amb suport (en col.laboració amb Banc d’Aliments), un equip de bàsquet (en col.laboració amb Bàsquet Pla), psicoteràpia i el programa d’informació i pretutela per famílies.