Reflexions sobre l’epidèmia actual de suicidis

A instàncies d’AFASME, vam aportar unes reflexions sobre el problema creixent del suicidi, sobretot juvenil, a travél del seu espai al Diari Menorca