Durant l’estat d’alarma, mantenim el servei d’atenció tutelar a ple rendiment