Memòria d’activitats 2019

La reunió del Patronat per aprovar els comptes i la memòria corresponents a 2019 s’ha hagut d’ajornar per l’estat d’alarma. Però aquí podeu trobar un resum de la memòria d’activitats i dels comptes.

resum memòria 2019