Renovat el concert per 4 anys més

El mes de desembre vam signar la renovació i ampliació del concert amb la Conselleria de Serveis Socials i Esports. El nou concert abarca el periode 1/1/2022 a 31/12/2025, amb 75 places. El servei d’atenció tutelar atén actualment 62 persones, 52 a Mallorca i 10 a Menorca. Compta amb 7 professionals a temps complet.

https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongafers-socials-concerta-per-4-anys-amb-fundacioacute-tutelar-demagrave-el-servei-de-tutela-per-a-persones-adultes-incapacitades-judicialmentstrong#