Difusió del servei de suport a la vivenda

El servei de suport a la vivenda de la Fundació compta amb el suport de la Conselleria de Serveis Socials i Esports a través de la convocatòria d’ajudes a càrrec del 0,7% de l’irpf. La subvenció és d’uns 18.000€ tant per 2021 com per 2022. Ha estat un servei clau durant la pandèmia. La Conselleria n’ha fet difusió a través d’una nota de premsa, i un video, que es poden trobar en aquest enllaç:

https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongfundacioacute-tutelar-demagrave-presta-el-servei-de-tutela-a-una-seixantena-de-persones-a-traveacutes-del-concert-de-la-conselleria-drsquoafers-socials-i-esportsstrong