Memòria 2021

Preparada la memòria i els comptes de 2021, per la reunió del Patronat de 20 de maig

http://fundaciotutelardema.com/wp-content/uploads/2022/05/comptes_fundació_2021-1.pdf