Aprovada la memòria i els comptes de 2021

Aprovada la memòria i els comptes de 2021, per la reunió del Patronat de 20 de maig. Estan disponibles en aquest enllaç: