Concertam el servei de suport a la vivenda amb la Conselleria pels propers 3 anys

El concert és de 10 places (7 d’alta intensitat i 3 de baixa), que bàsicament ens permetrà retribuir millor els professionals que venien treballant en aquest servei mitjançant subvencions i donacions