La Fundació La Caixa selecciona el nostre projecte “Can Demà”, per ampliar i millorar el programa de vivenda que gestionam, i el dota amb 30.000€

El projecte preveu una millora de la vivenda que gestionam a Son Sardina, que inclou la connexió a la xarxa d’Emaya, la restauració de la cisterna, la millora de l’habitabilitat amb mesures contra les humitats, i la posada en marxa de tallers pels residents. La vivenda la destinam a persones amb patologia dual i consums actius.