PER A PERSONES AMB TRASTORN MENTAL GREU I ELS SEUS FAMILIARS

TUTELA, ASSESSORAMENT, AJUDA

PER A PERSONES AMB TRASTORN MENTAL GREU I ELS SEUS FAMILIARS

SERVEIS CONCERTATS AMB LA CONSELLERIA DE FAMÍLIES i AFERS SOCIALS

  • Servei de curatela i suport
  • Servei de suport socioeducatiu comunitari
Fundació demà

Com podeu col·laborar?

Què en diuen les famílies?

AMB EL SUPORT DE...