PER A PERSONES AMB TRASTORN MENTAL GREU I ELS SEUS FAMILIARS

TUTELA, ASSESSORAMENT, AJUDA

PER A PERSONES AMB TRASTORN MENTAL GREU I ELS SEUS FAMILIARS

Servei concertat

El servei d’atenció tutelar de la Fundació està concertat amb la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears.
Fundació demà

Com podeu col·laborar?

Què en diuen les famílies?

AMB EL SUPORT DE...