Concertam 10 places del servei de suport a l’habitatge

La Conselleria d’Afers Socials i Esports ha concertat amb la nostra Fundació fins a 20 places per Mallorca i Menorca del servei de suport a la vivenda autònoma, de les que 10 estan ocupades.

El servei de suport a la vivenda autònoma està pensat per impulsar el procés d’autonomia personal en els activitats de la vida diària en l’àmbit domèstic i personal. Vam crear aquest servei, amb la subvenció a càrrec del 0,7 de l’irpf, just abans del confinament de la pandèmia i va resultar providencial. No ha aturat de créixer, ja que l’àmbit domèstic és clau per una vida activa i estable, per establir hàbits saludables de son i vigília, d’higiene, neteja i alimentació, així com de relació interpersonal i inserció comunitària. El servei concertat permet complementar de forma molt significativa el temps disponible d’atenció integral i personalitzada: on el concert de tutela ens permet 1 visita quinzenal, el de suport consisteix en 7 hores setmanals d’atenció d’un professional titulat i 7 hores més d’un professional de suport (si es tracta d’un cas d’alta intensitat), i les 7 hores de professional titulat només si es tracta de baixa intensitat.